Begin voor jezelf samen met ons vandaag!

margadekkers.nl

Voorwaarden

Belangrijke informatie over de website. Wij respecteren de privacy van iedereen die een bezoek brengt aan de website. Alle over u verzamelde informatie wordt in eerste instantie gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en in tweede instantie om onze dienstverlening aan u te verbeteren. Daartoe maken wij op gepaste wijze gebruik van de desbetreffende informatie.

De informatie wordt niet doorgegeven aan derden. De informatie wordt behandeld in overeenstemming met de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming.

U hebt het recht te weten welke informatie wij over u in ons bezit hebben, zodat u eventueel correcties kunt aanbrengen. Voorts hebt u het recht ons te vragen geen gebruik te maken van deze informatie. Wij stellen alles wat redelijkerwijs mogelijk is in het werk om aan uw wensen tegemoet te komen. Bepaalde wettelijke voorschriften kunnen dit echter onmogelijk maken.

Hoe kan ik de over mij opgeslagen gegevens corrigeren? Via deze link kunt u het "Bestel / Vraag" veld gebruiken om een verzoek in te dienen mbt uw geregistreerde persoonsgegevens. Ook kunt u gewoon opgeven dat u niet langer gebruik wilt maken van de desbetreffende dienst. Het kan even duren voordat aanvragen worden behandeld.

Hoe zit het met de beveiliging van de website? Internet is op zich niet beveiligd. Houd daar altijd rekening mee bij het online plaatsen van informatie. De verzamelde persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. In sommige gevallen worden uw persoonlijke gegevens gecodeerd met een daartoe geschikte beveiligingstechnologie, voordat de transactie wordt uitgevoerd.

Wat gebeurt er als ik mij niet wil registreren? Zonder registratie of zonder opgave van persoonlijke gegevens bent u in de meeste gevallen nog steeds in staat om het merendeel van de website te gebruiken. U krijgt echter geen toegang tot delen van de website waarvoor registratie verplicht is. Ook zonder registratie verzamelen wij soms anonieme informatie over de manier waarop u de website gebruikt. Met deze informatie kunt u niet persoonlijk worden geïdentificeerd. Wel kunnen wij deze informatie goed gebruiken voor marketingdoeleinden of voor het verbeteren van onze dienstverlening.  (keer terug)Marga Dekkers